tot 25% meer energie

maximaal vermogen uit elk paneel

In een PV systeem heeft elk zonnepaneel een eigen MPP punt. Bij een standaard omvormer worden deze zonnepanelen in serie geschakeld. Bij een plotse verandering door bijvoorbeeld vervuiling (vogelpoep, bladval, schaduw, vervuiling) zal dit zwakkere paneel de prestatie van alle andere panelen in deze string beïnvloeden.

Met SolarEddge heb je dit probleem niet! Met SolarEdge produceert elk paneel maximaal energie en wordt vermogensverlies voorkomen.

SOLUXTEC EN SOLAREDGE = DE IDEALE BETROUWBARE COMBINATIE

SoluxTec zonnepanelen hebben optioneel een in de diode box geïntegreerde SolarEdge optimizer. Deze samenwerking tussen SolarEdge en SoluxTec garandeert een optimaal rendement en een zorgeloze lange levensduur.

meer mogelijkheden op het dak

Solaredge optimizers kunnen binnen eenzelfde string in verschillende oriëntaties en hellingen geplaats worden.

OPVOLGING RENDEMENT PER PANEEL

SolarEdge maakt het mogelijk dat je elk paneel afzonderlijk kunt monitoren. SolarEdge in combinatie met SoluxTec is absoluut een meerwaarde : Met SolarEdge kan je perfect de opbrengst van uw PV installatie per paneel opvolgen!

superieure veiligheid

SolarEdge zal automatisch afschakelen als de netstroom uitstaat. M.a.w er zal geen gelijkstroom meer zijn op de zonnepanelen. Dit zorgt voor een extra veiligheid voor het reinigen van de zonnepanelen of voor brandweerlui.

garanties

SolarEdge geeft standaard reeds 12 jaar productgarantie op de omvormer en 25 jaar productgarantie op de optimizers! Voor een lage meerprijs kan er ook 25 jaar garantie bekomen worden op de omvormer. SolarEdge garantieverlenging + SoluxTec panelen = een voorschot op 20 jaar gratis energie.

DOOR SOLAREDGE POWEROPTIMIZERS AAN TE SLUITEN OP ZONNEPANELEN PRODUCEREN ZE MEER!